Seksuel sundhed

Seksuel sundhed 


 

Igennem mit mange års virke som sygeplejerske har jeg undret mig over, at der ofte ikke blev spurgt ind til patientens seksualitet og samliv i patientens møde med sundhedsvæsenet. En af forklaringerne på dette kan være, at når jeg tænker tilbage på mit uddannelsesforløb, fik vi ingen undervisning i sexologi, og det samme har gjort sig gældende for medicinstudiet. Nu tilbydes der lidt undervisning, men vi er stadig ikke godt nok rustet til at tage sig af menneskers seksuelle problemstillinger, og derfor er det nemmeste at undgå emnet.  Men ved at gøre det, er man med til at fastholde emnet som tabu.

Undersøgelser viser, at seksuel trivsel for mange mennesker hænger sammen med en øget livskvalitet, og ved sygdom kan man bedre håndtere situationen, hvis man i de svære perioder bevarer intimiteten. Seksuel mistrivsel viser sig derimod som frustrationer, som meget ofte, hvis man har en partner, går ud over forholdet og forskning viser, at par, hvor den ene får en kronisk eller alvorlig sygdom, har en højere skilsmisserate.

Man kan måske mene, at emnet er banalt og ligetil, men min erfaring er, at det ofte er utroligt komplekst. Rigtig mange faktorer har indvirkning på ens seksuelle trivsel. Det er derfor vigtigt at have en helhedsforståelse og tage udgangspunkt i det enkelte menneske.

Som menneske bliver vi konstant målt og vejet og hurtigt sat i bås. Med frygten for at blive sat i bås som én, der ikke har et tilfredsstillende sex og samliv, er min erfaring, at man sjældent taler med selv de nærmeste om ens seksuelle problemer. Dette gør sig gældende for såvel mænd som kvinder, og hvor skal man henvende sig, hvis man har et uforløst problem?

At finde en sexolog kan være lidt af en udfordring, da der findes mange af os, og titlen er desværre ikke beskyttet. Så hvordan finder man én, som lige præcist forstår ens situation?

Mit råd er: Se hvilken baggrund og uddannelse den enkelte sexolog har, hvor seriøs er den og så brug din mavefornemmelse. God fornøjelse 🙂